Xem tất cả 6 kết quả

Sản xuất bulong móng- neo các loại: J,JA,I,L theo bản vẽ của Khách hàng

BU LÔNG MÓNG-BU LÔNG NEO

Bu lông móng chữ I

BU LÔNG MÓNG-BU LÔNG NEO

Bu lông móng chữ J

BU LÔNG MÓNG-BU LÔNG NEO

Bu lông móng chữ JA

BU LÔNG MÓNG-BU LÔNG NEO

Bu lông móng chữ L