Ý nghĩa các ký hiệu trên mũ bu lông inox

Ý nghĩa các ký hiệu trên mũ của bu lông inox

Bu lông inox hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong các ứng dụng hàng ngày, trong mọi ngành nghề, mọi phương tiện, mọi công trình, đây là phát minh có ý nghĩa rất lớn trong lịch sử văn minh con người. Tuy nhiên, để hiểu về bu lông inox thì không phải ai cũng hiểu, thông thường trên bu lông inox có ghi các chữ cái, các con số … có rất ít người có thể hiểu về ý nghĩa của các chữ số, các con số trên bu lông inox.

Bu lông Inox được chỉ định bởi một chữ cái tiếp theo là ba số, ví dụ như A2-70 hoặc A4-80.

– Chữ cái đề cập đến nhóm thép không gỉ: Austenit (A), martensitic (C) hoặc ferit (F).

– Chữ cái được theo sau bởi một số (1, 2, 3, 4 hoặc 5) phản ánh khả năng chống ăn mòn; 1 đại diện cho độ bền kém nhất và 5 là độ bền nhất.

– Hai số cuối cùng biểu thị loại sản phẩm.

Phân biệt bulông Inox 201, 304 và 316 qua ký hiệu trên mũ bulông:

– Bulông Inox201: trên mũ bu lông chỉ có chữ A2-70, không có ký hiệu của nhà sản xuất.

– Bulông Inox304: trên mũ bu lông có chữ A2-70 và ký hiệu của nhà sản xuất (THE/ W/ REYO/ TD/…)

– Bulông Inox316: trên mũ bu lông có chữ A4-70(80) và ký hiệu của nhà sản xuất (THE/ W/ REYO/ TD/…)